Chào các bạn, mình là conmatdo. Trong cuộc sống đôi khi có những giai đoạn phải dừng lại, để nhìn về con đường mình đang bước đi, cũng có thể coi là dừng lại để trưởng thành hơn một cách e dè. Nghethuatsong.biz cũng cần khoảng thời gian đó. 1 năm 9 tháng là thời gian cần thiết đó.

Và nay mình xin thông báo là nghethuatsong.biz trở lại, và muốn là một phần trong cuộc sống của bạn, là một ngôi sao bé nhỏ trong bầu trời tinh thần của cuộc đời, sáng le lói mãnh liệt.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nghethuatsong.biz trong thời gian qua, 5 năm. Như ThanhHao, Vampersize…
Lưu bút


Website counter